Stadium Outlets anmeldelsespolicy

Produktanmeldelser er et viktig verktøy for Stadium Outlet når det gjelder å informere og veilede kundene våre til gode kjøp. For Stadium Outlet er det viktig å presentere transparente og relevante produktanmeldelser av produktene våre.

Innsendte R&R publiseres vanligvis på nettstedet vårt innen to til fire virkedager etter innsending. Stadium Outlet forbeholder seg retten til ikke å publisere produktanmeldelser, eller slette disse som beskrevet nedenfor.

Stadium Outlet godtar bare produktanmeldelser fra forbrukere som selv har brukt eller kjøpt produktet, og der anmeldelsen utelukkende handler om produktet. Stadium Outlet aksepterer ikke manipulerte produktanmeldelser, og heller ikke anmeldelser som ikke er relevante, eller som inneholder uttalelser som er kriminelle, strider mot Stadium Outlets etiske prinsipper eller god bransjepraksis for anmeldelser. Alle mistanker om noen form for manipulasjon kan rapporteres til info.no@stadiumoutlet.no og vil bli undersøkt. Vi publiserer alle relevante produktanmeldelser uavhengig av anmeldelsen, og gjør ikke forskjell på produktanmeldelser som kan anses å gi et positivt eller negativt bilde av våre produkter.

For å sikre at det kun er forbrukere som selv har brukt eller kjøpt produktet som skriver produktanmeldelser sender vi kun forespørsler om produktanmeldelser til kunder som har kjøpt produktet online. Det kan forekomme at produktanmeldelser skrives av ansatte hos Stadium Outlet, men bare i tilfeller der den ansatte i egenskap av forbruker har kjøpt produktet hos Stadium Outlet på eget initiativ, og etter eget valg har skrevet anmeldelsen for det aktuelle produktet.

For enkelte produkter henter vi inn anmeldelser fra tredjepartsnettsteder av høy kvalitet som nike.com og adidas.com og publiserer dem på våre Stadium Outlet-sider. Dette er for å tilby forbrukerne et større volum av anmeldelser, og for at flere produkter fra vårt sortiment skal kunne tilby forbrukeren relevante anmeldelser.

For samtlige anmeldelsestjenester i Stadium Outlet bruker vi en uavhengig tredjepartsleverandør, TestFreaks AB. TestFreaks AB håndterer teknologien, modererer og kvalitetssikrer anmeldelsesinformasjonen, og sørger for at den ikke manipuleres eller filtreres på noen måte. Anmeldelsestjenesten skal gi et så korrekt, relevant og transparent bilde av produktene som mulig. Når du skriver en anmeldelse til Stadium Outlet, inkludert eventuelle bilder (som må være dine egne), gir du oss rettighetene til å bruke innholdet, både anmeldelsen og eventuelt bilde, kopiere og oversette det og å bruke det i markedsføringsøyemed, vederlagsfritt.

Vi bruker produktanmeldelser kontinuerlig for å forbedre produktsortimentet og tjenestene våre. Siden vi justerer produkter og endrer sortimentet vårt over tid, kan det være nødvendig å fjerne produktanmeldelser som ikke lenger er korrekte eller relevante når produktene er endret, fjernet fra sortimentet eller erstattet med andre produkter. Ved spørsmål om produktanmeldelser, vennligst kontakt oss på info.no@stadiumoutlet.no.