Personvernpolicy

1 Innledning

Stadium AB er opptatt av å beskytte personvernet ditt. Formålet med personvernpolicyen er å informere deg om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Det kan skje oppdateringer i personvernpolicyen, og du finner den nyeste versjonen på stadiumoutlet.no. Hvis vi gjør større endringer i personvernpolicyen, vil vi sende ut den oppdaterte policyen til e-postadressen du har registrert for nyhetsbrevet vårt.

2 Bruksområde

Personvernpolicyen gjelder for personopplysningene vi innhenter om deg i forbindelse med dine kjøp, når du besøker en av nettsidene våre eller har kontakt med oss på annen måte. Merk at personvernpolicyen ikke gjelder for personopplysninger som du oppgir til noen av våre samarbeidspartnere (for eksempel ved å klikke på en lenke til en av våre samarbeidspartnere). Stadium AB er ikke ansvarlig for våre samarbeidspartneres behandling av personopplysninger.

3 Hvem er ansvarlig for personopplysningene dine?

I henhold til gjeldende personvernlov (inklusive den generelle personvernforordningen (EU) 2016/679) er Stadium AB, org. nr. 556187-3299, Norra promenaden 63, 601 60 Norrköping, Sverige, ansvarlig for personopplysninger du har oppgitt til oss. Alle opplysninger som du oppgir til «vi», «oss» eller «vår», er til Stadium AB.

4 Hvilke personopplysninger innhenter vi, og hvordan bruker vi dem?

Vi innhenter og lagrer personopplysninger du oppgir til oss ved kjøp på nett, ved besøk på nettsidene våre og ved kontakt med kundeservice. Ved kontakt med kundeservice lagrer vi informasjonen som du oppgir for at vi skal kunne behandle saken din. Det kan for eksempel være fullt navn, adresse, e-postadresse, personnummer, mobilnummer eller betalingsmåte. Vi lagrer også kjøpshistorikk og informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre (for eksempel klikk i e-post). Vi bruker opplysningene til de formålene og basert på det rettslige grunnlaget som er angitt nedenfor.

4.1 For å kunne administrere nettordren din

For at du skal kunne kjøpe og bestille produkter av oss, må vi behandle personopplysningene dine.

Hvorfor vi bruker opplysningene

For å kunne administrere nettordren din.

Behandlingsgrunnlag

Kjøpsavtalen som vi har inngått med deg. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre avtalemessige forpliktelser overfor deg.

Lagringstid

Inntil kjøpet er gjennomført (inkludert levering og betaling) og deretter i en periode på 36 måneder, med det formål å kunne håndtere eventuelle reklamasjons- og garantisaker.

4.2 Kundeservicesaker

Ved all kontakt med oss vil vi gjøre vårt beste for å gi deg best mulig service. Kontaktopplysninger til vår kundeservice finner du nederst i denne personvernpolicyen. For å kunne håndtere din sak må vi behandle personopplysningene dine.

Hvorfor vi bruker opplysningene

For å kunne håndtere kundeservicesaker, reklamasjoner og garantier.

Behandlingsgrunnlag

Vår berettigede interesse av å kunne hjelpe deg ved forespørsler om produktene våre (kundeservicesaker), på en rettslig forpliktelse (reklamasjoner) og på vår avtale med deg (garantier).

Lagringstid

Vi lagrer opplysningene dine i 36 måneder etterpå for å kunne håndtere eventuelle reklamasjons- og garantisaker.

4.3 Markedsføring og kommunikasjon

For at du skal kunne benytte deg av våre nyeste tilbud og nyheter, kan vi markedsføre og sende kommunikasjon om våre produkter og vår bedrift i ulike kanaler, for eksempel gjennom ulike typer annonsering eller gjennom inspirasjonsbilder i sosiale medier. For å kunne markedsføre oss må vi noen ganger behandle personopplysningene dine.

Husk at du alltid har rett til å protestere mot vår markedsføring. Det kan du gjøre direkte i våre utsendelser gjennom vår avregistreringslenke eller ved å kontakte oss (du finner våre kontaktopplysninger helt øverst i dokumentet). Hvis markedsføringen vår vises i sosiale medier, kan du angi dine preferanser direkte i den sosiale medieplattformen, for eksempel via innstillingene dine eller i forbindelse med det relevante innlegget.

Hvorfor vi bruker opplysningene

For å kunne sende generelle tilbud via e-post, digitale bannere eller sosiale medier.

Behandlingsgrunnlag

Vår berettigede interesse av å kunne gi eksisterende kunder tilbud om nye produkter og kampanjer. Ønsker du ikke lenger å motta tilbud fra oss, kan du alltid avregistrere deg fra våre utsendelser, velge å slutte å følge oss eller blokkere oss på sosiale medier.

Lagringstid

Det som inntreffer først av senest 24 måneder fra din siste aktivitet (med aktivitet menes kjøp eller annen interaksjon, for eksempel klikk i e-post) eller til du protesterer mot vår markedsføring, for eksempel melder deg av vårt nyhetsbrev, oppdaterer dine preferanser i relevante sosiale medieplattform eller velger ikke lenger å følge oss på sosiale medier.

4.4 Konkurranser og arrangementer

Noen ganger ønsker vi å arrangere konkurranser og arrangementer. I den forbindelse vil vi behandle personopplysningene dine.

Hvorfor vi bruker opplysningene

For å kunne håndtere din deltakelse i konkurranser og arrangementer.

Behandlingsgrunnlag

Vår berettigede interesse. I dette tilfellet trenger vi opplysningene dine for å kunne administrere eller følge opp konkurransene og arrangementene samt underrette om vinnere. Hvis det foreligger spesielle konkurranseregler, baserer vi behandlingen på avtalen med deg.

Lagringstid

Senest 6 måneder etter avsluttet konkurranse. Vi kan imidlertid lagre dine konkurransebidrag og evalueringer (ikke tilknyttet enkeltpersoner) i samsvar med gjeldende konkurransevilkår.

4.5 Utvikle og forbedre vår virksomhet og våre produkter og tjenester

For å sikre at vi kan utvikle vår virksomhet og ligge i forkant når det gjelder vårt tilbud til deg, kan vi bruke personopplysninger til å utarbeide statistikk og lignende grunnlag for å utvikle og forbedre vår virksomhet.

Hvorfor vi bruker opplysningene

For å kunne gjøre forbedringer i teknisk funksjonalitet, tjenester og produkter.

Behandlingsgrunnlag

Vår berettigede interesse av å kunne oppdatere teknologien som gjør at du kan besøke nettsiden vår eller handle i nettbutikken vår. Samt for å gi deg en bedre kundeopplevelse gjennom både å forbedre eksisterende og utvikle nye tjenester og produkter.

Lagringstid

For dette formålet er det vanskelig for oss på forhånd å angi hvor lenge personopplysningene dine vil bli lagret. Vi har i stedet innført rutiner for å kontrollere løpende om personopplysningene dine fortsatt er nødvendige for dette formålet. Personopplysninger som vi ikke har brukt i løpet av en periode på 24 måneder, vil vi slette ettersom vi da ikke lenger anser at personopplysningene dine er nødvendige.

4.6 Sikkerhetsarbeid og for å forhindre misbruk eller forebygge, forhindre og granske lovbrudd

For din og våre medarbeideres trygghet arbeider vi med sikkerheten hos oss på vårt nettsted. For å oppfylle dette formålet kan vi behandle personopplysningene dine.

Hvorfor vi bruker opplysningene

For at Stadium AB skal kunne jobbe med sikkerheten, for eksempel hindre misbruk eller forebygge, granske eller avdekke lovbrudd.

Behandlingsgrunnlag

Vår berettigede interesse av å kunne jobbe med sikkerhetsspørsmål, for eksempel for å kunne levere sikre tjenester som kan hindre forsøk på uautorisert tilgang eller ulovlig bruk av tjenestene våre.

Lagringstid

I samsvar med de foreldelsestider som er angitt i relevant lov. Ifølge regnskapsloven har vi for eksempel plikt til å lagre opplysninger om våre transaksjoner i 7 år.

5 Hvordan vi oppretter og bruker kundeprofiler

Generelt benytter vi analyser av kundenes kjøp og atferd på gruppenivå. Formålet er å forbedre teknisk funksjonalitet, tjenester og produkter. Ingen analyser gjøres derfor på individuelt nivå.

6 Stadium Member

Det skal lønne seg å være medlem hos oss. Som medlem vil du derfor få ytterligere fordeler og tilbud fra oss. Dette betyr at vi vil gjøre en ekstra innsats for å sørge for at Stadium Member alltid blir forbedret og at dine tilbud og rabatter tilpasses spesielt til deg.

6.1 Ditt medlemskap

For å bli medlem i Stadium Member, må du søke om medlemskap. Ettersom vi hele tiden forbedrer Stadium Member, vil vi også informere deg om nyheter og oppdateringer som gjelder medlemskapet ditt. I den forbindelse vil vi behandle personopplysningene dine.

Behandlinger som utføres for formålet

 • Behandling av personopplysninger for å registrere deg som medlem i Stadium Member
 • Behandling av personopplysninger for å kontrollere din identitet og alder
 • Behandling av personopplysninger for å kommunisere med deg om nyheter og oppdateringer knyttet til ditt medlemskap.

Lovlig grunnlag

Avtalen vi har inngått med deg om medlemskap i vår kundeklubb (medlemsvilkårene).

Mottakere av personopplysninger

For dette formålet kan vi dele personopplysningene dine med systemleverandøren for vår kundeklubbplattform, leverandører som gir oss adresseopplysninger eller leverandører som hjelper oss med vår kommunikasjon. Disse leverandørene er databehandlere for oss. Les mer om dette i punkt 7.

Lagringstid

Hvis du avslutter medlemskapet ditt eller ikke har foretatt noe kjøp hos oss i løpet av de siste 36 månedene, blir personopplysningene dine slettet fra systemene våre. Hvis du ønsker å bli medlem igjen, må du søke om nytt medlemskap.

6.2 Din bonus

Det skal lønne seg å være medlem hos oss. Derfor gir alle dine kjøp deg bonuspoeng når du handler i en av våre norske fysiske butikker eller nettbutikk. Vi vil behandle personopplysningene dine for å sikre at du får bonusen din.

Behandlinger som utføres for formålet

 • Behandling av personopplysninger for å registrere og beregne din bonus basert på dine kjøp eller din bruk av våre digitale tjenester
 • Behandling av personopplysninger for å administrere og sende ut bonussjekker og bonusmeldinger.

Lovlig grunnlag

Avtalen vi har inngått med deg om medlemskap i vår kundeklubb (medlemsvilkårene).

Mottakere av personopplysninger

For dette formålet kan vi dele personopplysningene dine med systemleverandøren for vår kundeklubbplattform. Denne leverandøren er databehandler for oss. Les mer om dette i punkt 8.

Lagringstid

Hvis du avslutter medlemskapet ditt eller ikke har foretatt noe kjøp hos oss i løpet av de siste 36 månedene, blir personopplysningene dine slettet fra systemene våre. Hvis du ønsker å bli medlem igjen, må du søke om nytt medlemskap.

6.3 Mine sider

For at du lettere skal kunne administrere medlemskapet ditt, tilbyr vi deg muligheten til å opprette en brukerkonto på nettsiden vår, stadiumoutlet.no. For at du skal kunne opprette en brukerkonto og benytte deg av funksjonene som finnes på Mine sider, må vi behandle personopplysningene dine.

Behandlinger som utføres for formålet

 • Behandling av personopplysninger for å registrere og opprette din brukerkonto
 • Behandling av personopplysninger for å gi autorisasjon til å logge inn
 • Behandling av personopplysninger for å opprettholde nøyaktige og oppdaterte opplysninger
 • Behandling av personopplysninger for å gjøre det mulig for deg å benytte deg av våre tjenester som tilbys på Mine sider (se punkt 6 i våre Medlemsvilkår for relevante tjenester).

Lovlig grunnlag

Avtalen vi har inngått med deg om medlemskap i vår kundeklubb (medlemsvilkårene).

Mottakere av personopplysninger

For dette formålet kan vi dele personopplysningene dine med systemleverandøren for vår kundeklubbplattform. Denne leverandøren er databehandler for oss. Les mer om dette i punkt 8.

Lagringstid

Hvis du avslutter medlemskapet ditt eller ikke har foretatt noe kjøp hos oss i løpet av de siste 36 månedene, blir personopplysningene dine slettet fra systemene våre. Hvis du ønsker å bli medlem igjen, må du søke om nytt medlemskap.

6.4 Personlig opplevelse og unike fordeler

Vi vil at du som medlem skal få det lille ekstra. Derfor vil vi alltid gjøre vårt beste for å gi deg tilbud og rabatter som vi tror du vil like. For å kunne gi deg generelle og personlige tilbud og rabatter, må vi behandle personopplysningene dine

Behandlinger som utføres for formålet

 • Behandling av personopplysninger for å kunne gi deg tilbud og rabatter i form av generelle og personlige tilbud, invitasjoner til arrangementer, personlig service eller utsendelse av gaver.
 • Behandling av personopplysninger for å forenkle din bruk av våre tjenester, f.eks. ved å lagre dine handlelister/ønskelister eller din valgte betalingsmåte for å gjøre dine fremtidige kjøp enklere
 • Behandling av personopplysninger for å vise relevante produktanbefalinger, sende interessebaserte artikler, gi forslag til handlelister eller andre lignende handlinger
 • Behandling av personopplysninger for å minne deg på gjenglemte produkter i handlekurven
 • Behandling av personopplysninger for å utarbeide analyser og statistikk basert på f.eks. våre brukeres bruk av våre tjenester eller annen tilbakemelding som brukere har gitt oss med det formål å kunne forbedre brukeropplevelsen, f.eks. ved å gjøre det lettere å få tilgang til visse funksjoner på nettstedet vårt eller for å kunne vise mer relevant innhold

Til dette formålet utfører vi analyser basert på dine eller andre medlemmers opplysninger. Les mer om dette i punkt 7.

Lovlig grunnlag

Avtalen vi har inngått med deg om medlemskap i vår kundeklubb (medlemsvilkårene).

Mottakere av personopplysninger

For dette formålet kan vi dele visse personopplysninger med tjenesteleverandører som f.eks. hjelper oss med ulike typer markedsføringsutsendelser og tilpasser våre tjenester basert på brukernes opplevelse av tjenestene. Vi kan også dele personopplysninger med sosiale medieplattformer for å annonsere selskapet vårt og våre produkter og tjenester. Disse leverandørene er både databehandlere for oss og selvstendige behandlingsansvarlige. Les mer om dette i punkt 8.

For dette formålet kan vi bruke tjenesteleverandører som hjelper oss med å tilpasse våre tjenester ut fra våre brukeres opplevelse av tjenestene. Disse selskapene er databehandlere for oss eller selvstendige behandlingsansvarlige. Les mer om dette i punkt 8.

Lagringstid

Hvis du avslutter medlemskapet ditt eller ikke har foretatt noe kjøp hos oss i løpet av de siste 36 månedene, blir personopplysningene dine slettet fra systemene våre. Hvis du ønsker å bli medlem igjen, må du søke om nytt medlemskap.

6.5 Tilbud og rabatter fra våre samarbeidspartnere

Behandlinger som utføres for formålet

 • Behandling av personopplysninger for å sende deg tilbud og rabatter fra våre samarbeidspartnere.

Til dette formålet kan vi utføre analyser basert på dine eller andre medlemmers opplysninger. Les mer om dette i punkt 7.

Lovlig grunnlag

Vår berettigede interesse av å kunne tilby personlige medlemsfordeler.

Mottakere av personopplysninger

For dette formålet kan vi dele visse personopplysninger med leverandører av markedsføringstjenester som for eksempel hjelper oss med ulike typer markedsføringsutsendelser. Vi kan også dele personopplysninger med sosiale medieplattformer for å annonsere selskapet vårt og våre produkter og tjenester. Disse leverandørene er både databehandlere for oss og selvstendige behandlingsansvarlige. Les mer om dette i punkt 7.

Lagringstid

Hvis du avslutter medlemskapet ditt eller ikke har foretatt noe kjøp hos oss i løpet av de siste 36 månedene, blir personopplysningene dine slettet fra systemene våre. Hvis du ønsker å bli medlem igjen, må du søke om nytt medlemskap.

7 Hvordan vi videreformidler opplysningene dine til andre bedrifter

Noen ganger vil vi måtte videreformidle opplysningene dine til andre bedrifter. Disse selskapene kan enten være databehandlere hos oss eller selvstendige behandlingsansvarlige. Hvis de er databehandlere, har de bare lov til å behandle personopplysningene dine i henhold til våre instruksjoner.

Kategorier av selskaper som er databehandlere til oss:

 • Leverandører av markedsføringstjenester
 • Tjenesteleverandører som hjelper oss med å tilpasse våre tjenester ut fra våre brukeres opplevelse av tjenestene
 • Leverandør av vår netthandelsløsning.

Kategorier av virksomheter som er selvstendige behandlingsansvarlige:

 • Speditører Partnere innen betalingsløsninger
 • Sosiale medieplattformer, for eksempel Facebook eller Instagram
 • Leverandører av analyseverktøy, for eksempel Google

Tjenesteleverandører som hjelper oss med å tilpasse våre tjenester ut fra våre brukeres opplevelse av tjenestene.

Vi vil dele opplysningene dine innenfor de ulike konseptene i Stadium-konsernet. Stadium-konseptene består av Stadium, Stadium Outlet, SOC og Everest. Opplysningene vil da bli brukt til samme formål som de ble innhentet for.

8 Lagring

Generelt lagrer vi opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som opplysningene ble innhentet for. Opplysningene kan også lagres i den tiden som kreves i henhold til gjeldende lov. Vi har løpende rutiner som sikrer at vi ikke lagrer unødige opplysninger om deg. I tabellen ovenfor viser vi hvor lenge opplysningene dine blir lagret.

9 Kundeanalyse

Til visse formål utfører vi analyser og utarbeider grunnlag basert på våre kunders personopplysninger.

Analysene og utarbeidelsen av grunnlag kan enten resultere i at vi segmenterer kundedatabasen vår eller at vi analyserer spesifikt hvordan du som kunde eller medlem opplever selskapet vårt og våre tjenester og produkter.

Hvis vi bare segmenterer kundedatabasen vår, betyr det at vi ikke får større kundeinnsikt om nettopp deg, men segmentering handler om at vi skal kunne få bedre innsikt i hvordan ulike kundegrupper opplever våre tjenester og produkter. I disse tilfellene bruker vi begrensede kundedata som kjøpshistorikk, alder og postnummer.

For bestemt markedsføring, brukeropplevelse og når vi gir fordeler og tilbud til våre medlemmer eller gir våre medlemmer en personlig tilpasset opplevelse av våre tjenester, bruker vi flere personopplysninger for å kunne tilpasse vårt tilbud til nettopp deg. Vi vil jo selvfølgelig at du skal bli informert om de fordelene, tilbudene, annonsene og andre tips som er relevante for nettopp deg!

For å sikre at du får relevant innhold, må vi utføre analyser basert på flere personopplysninger. Opplysningene kan være relatert til hvordan du bruker våre nettsider og andre digitale kanaler (f.eks. hvilke sider og deler av sider du har besøkt og hvilke søk du har gjort), kjøps- og ordrehistorikk, alder, bosted, angitte kundevalg (f.eks. om produkter/tjenester, bransjer), språk- og andre tekniske innstillinger, samt stedsinformasjon eller resultater fra kundetilfredshets- eller markedsundersøkelser. Vi kan også supplere opplysningene våre med opplysninger fra andre kilder (f.eks. andre selskaper) for å få et best mulig bilde av dine interesser og preferanser.

Vi har stor respekt for personvernet ditt, og vi vil ikke behandle personopplysningene dine for kundespesifikke analyser med mindre du er komfortabel med det. Vi håper likevel at du synes at våre fordeler, tilbud og det personlige innholdet vi gir deg, er så godt at du lar oss fortsette å behandle personopplysningene dine for disse formålene.

Hvis du ønsker at vi skal slutte med kundespesifikke analyser, kan du alltid protestere mot vår markedsføring til deg som kunde eller medlem (inkludert våre kundespesifikke analyser, dvs. profilering). Som medlem har du når som helst rett til å melde deg ut av kundeklubben vår, og vi vil da slutte med våre spesifikke analyser om deg. Hvis du utøver din rett til å protestere mot vår behandling, innebærer det dessverre at du vil gå glipp av dine personlige fordeler og tilbud og ditt personlige innhold. Din brukeropplevelse av våre tjenester kan også påvirkes negativt.

10 For deg som abonnerer på vårt nyhetsbrev

Vi lagrer opplysningene dine så lenge du velger å beholde abonnementet. Velger du å avslutte det, sletter vi alle personopplysningene dine bortsett fra opplysninger som er nødvendige for å oppfylle formål 4.1, 4.2, 4.5 og 4.6 under punkt 4.

11 Dine rettigheter

Når vi behandler personopplysningene dine, har du visse rettigheter. Her følger en gjennomgang av hvilke rettighetene dette er, hva de innebærer og hvordan du utøver dem.

Din rett til tilgang

Vi gjør vårt ytterste for å være åpne om hvordan vi behandler opplysningene dine. Ønsker du innsyn i hvordan vi behandler personopplysningene dine, har du rett til å be om tilgang til dem. Hvis vi mottar en forespørsel om tilgang, kan det hende at vi ber om ytterligere opplysninger for å sikre at vi utleverer opplysningene til rett person.

Din rett til retting

Har vi ikke dine nyeste opplysninger eller behandler vi feilaktige opplysninger om deg? Da kan du be om at personopplysningene dine blir rettet.

Din rett til sletting og begrensning

Du har rett til å kreve at opplysningene dine slettes eller begrenses, for eksempel hvis du mener at personopplysningene dine behandles i strid med gjeldende lovgivning.

Din rett til å protestere mot vår behandling (inkludert rett til å protestere mot direkte markedsføring)

Du har rett til å protestere mot vår behandling (for eksempel den behandlingen som baseres på våre berettigede interesser). Personopplysningene dine kan ikke behandles for direkte markedsføring hvis du protesterer mot slik behandling. Hvis du protesterer mot vår direkte markedsføring, vil vi slutte med alle typer utsendelser til deg.

Ønsker du fortsatt å motta utsendelser i enkelte kanaler, trenger du ikke protestere mot alle typer markedsføring. I disse tilfellene kan du velge bare å få tilbud fra oss i de kanalene som du selv velger, for eksempel via e-post, men ikke SMS.

Din rett til å kunne trekke tilbake et gitt samtykke

Har du gitt samtykke til en behandling som vi utfører? I så fall har du rett til når som helst å trekke det tilbake. Når du trekker tilbake samtykket ditt, vil vi ikke samle inn nye opplysninger om deg for det formålet samtykket ditt gjaldt for, men vi har fortsatt rett til å behandle opplysningene vi har innhentet om deg før du trakk tilbake samtykket.

Din rett til dataportabilitet

For den behandlingen vi utfører basert på vår avtale med deg kan du kreve å få opplysningene du har oppgitt overført til en annen behandlingsansvarlig (såkalt dataportering).

Din rett til å sende inn klager til tilsynsmyndigheten

Hvis du mener at vi håndterer personopplysningene dine feilaktig, har du også rett til å klage til Datatilsynet.

Hvordan utøver jeg mine rettigheter?

Hvis du vil utøve noen av rettighetene dine, er du velkommen til å kontakte oss. Du finner kontaktopplysningene våre under punkt 13.

12 Overføringer til tredjeland

Noen ganger kan vi være nødt til å overføre personopplysningene dine til et land utenfor EU/EØS. Dette kan være når vi videreformidler opplysningene dine til andre bedrifter i henhold til punkt 7. Vi videreformidler bare personopplysningene dine til et land utenfor EU/EØS hvis det finnes tilstrekkelige garantier for at personopplysningene dine håndteres på en god måte.

For å beskytte personopplysningene dine når vi overfører dem, iverksetter vi alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at beskyttelsesnivået er det samme som innenfor EU/EØS. I tilfeller der personopplysninger behandles utenfor EU/EØS, garanteres beskyttelsesnivået enten gjennom en beslutning fra EU-kommisjonen om at det aktuelle landet sikrer et formålstjenlig beskyttelsesnivå eller ved bruk av såkalte egnede beskyttelsestiltak. Eksempler på egnede beskyttelsestiltak er standard avtaleklausuler eller bindende bedriftsinterne regler. Du kan få en kopi av beskyttelsestiltakene ved å kontakte oss.

13 Kontakt oss

Målet vårt er alltid å gi deg lett forståelig informasjon om hvordan vi bruker personopplysningene dine. Hvis du fortsatt har spørsmål knyttet til dette, må du gjerne kontakte kundeservice.

Tlf.: (+47) 23891200

E-post: info.no@stadiumoutlet.no

Åpningstider: mandag til fredag 09.00–20.00, lørdag til søndag 10.00–18.00